Danh bạ liên lạc Phòng Đào tạo


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Huỳnh Ngọc Thọ
TS, Giảng viên
Bí thư HC2,Trưởng phòng Đào tạo, Thư ký HĐT
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
2
Nguyễn Anh Tuấn
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Đào tạo, Tổ trưởng Tổ Tin học hóa & chuyển đổi số
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
3
Trần Thị Trà Vinh
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng P.Đào tạo
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
4
Nguyễn Duy Thành
ThS, Chuyên viên

5
Lê Song Toàn
ThS,

Lý lịch khoa học
6
Vũ Thu Huyền
ThS, Chuyên viên

7
Văn Vũ Ngọc Hân
ThS, Chuyên viên

8
Nguyễn Đức Phong
Đại học, Chuyên viên

9
Trần Đình Tuấn
Đại học, Chuyên viên

Lý lịch khoa học
10
Phạm Hòa Bình
,

Lý lịch khoa học
11
Hoàng Thị Trang
Đại học, Chuyên viên

12
Lê Văn Hiền
Đại học, Chuyên viên

Liên kết hữu ích