Danh bạ liên lạc Phòng Cơ sở vật chất


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Trịnh Trung Hải
ThS, Chuyên viên chính
Phó Trưởng phòng phụ trách P.Cơ sở vật chất
2
Nguyễn Lê Tùng Khánh
ThS,
Phó Trưởng phòng P.Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học
3
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
ThS, Giảng viên
Giảng viên kiêm nhiệm
Lý lịch khoa học
4
Đoàn Văn Dự
Đại học, Chuyên viên

5
Nguyễn Tiến Thành
Đại học, Chuyên viên

6
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Đại học, Chuyên viên

Liên kết hữu ích