Danh bạ liên lạc Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Nguyễn Vũ Anh Quang
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
2
Đặng Quang Hiển
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa K.Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
3
Trần Thế Sơn
TS, Giảng viên chính
Phó Bí thư chi bộ GV1,Phó Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
4
Nguyễn Hữu Nhật Minh
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
5
Nguyễn Vũ
TS, Giảng viên

6
Hoàng Hữu Đức
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
7
Thân Hồng Phúc
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
8
Dương Hữu Ái
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
9
Vương Công Đạt
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
10
Phan Thị Lan Anh
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
11
Phan Thị Quỳnh Hương
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
12
Dương Ngọc Pháp
ThS,

Lý lịch khoa học
13
Phạm Hồ Trọng Nguyên
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
14
Lê Kim Trọng
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
15
Ninh Khánh Chi
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
16
Nguyễn Thị Huyền Trang
ThS,

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
17
Lê Thị Diệu
,

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích