Danh bạ liên lạc Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Lê Phước Cửu Long
TS, Giảng viên
Ủy viên CĐ Trường,Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
2
Nguyễn Thị Kiều Trang
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa K.Kinh tế số và Thương mại điện tử
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
3
Võ Thị Thanh Thảo
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
4
Trần Thảo An
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
5
Đặng Vinh
TS, Giảng viên chính

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
6
Nguyễn Thị Thu Đến
TS, Giảng viên

7
Lê Thị Mỹ Hạnh
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
8
Lê Thị Minh Đức
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Công tác sinh viên
Lý lịch khoa học
9
Văn Hùng Trọng
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
10
Ngô Hải Quỳnh
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
11
Trần Thiện Vũ
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
12
Nguyễn Thanh Hoài
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
13
Nguyễn Thị Thanh Huyền
ThS, Giảng viên

14
Trần Lương Nguyệt
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
15
Đặng Thị Thanh Minh
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
16
Nguyễn Thị Khánh My
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
17
Đào Thị Thu Hường
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
18
Vũ Thu Hà
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng P.Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
19
Đinh Nguyễn Khánh Phương
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
20
Trương Hoàng Tú Nhi
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng P.Kế hoạch - Tài chính
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
21
Bùi Trần Huân
ThS,

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
22
Trần Thu Thủy
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
23
Nguyễn Thị Tuyết Vân
ThS, Chuyên viên

24
Vũ Thị Tuyết Mai
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
25
Trần Thị Mỹ Châu
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
26
Nguyễn Thị Thảo Nhi
ThS, Giảng viên

27
Trương Thị Viên
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
28
Nguyễn Lê Ngọc Trâm
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
29
Trần Ngọc Phương Thảo
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
30
Nguyễn Thị Như Quỳnh
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
31
Vũ Thị Quỳnh Anh
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
32
Lê Thị Hải Vân
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
33
Nguyễn Thị Kim Ánh
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
34
Huỳnh Bá Thúy Diệu
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
35
Trần Phạm Huyền Trang
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
36
Ngô Thị Hiền Trang
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
37
Nguyễn Thị Khánh Hà
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

Liên kết hữu ích