Danh bạ liên lạc Khoa Khoa học máy tính


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Nguyễn Đức Hiển
TS, Giảng viên
Ủy viên CĐ trường,Trưởng khoa Khoa học máy tính
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
2
Đặng Đại Thọ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa học máy tính
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
3
Huỳnh Công Pháp
PGS.TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy,Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
4
Nguyễn Thanh Bình
PGS.TS, Giảng viên cao cấp
Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ GV1 ,Chủ tịch HĐT
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
5
Lê Văn Minh
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
6
Huỳnh Ngọc Thọ
TS, Giảng viên
Bí thư HC2,Trưởng phòng Đào tạo, Thư ký HĐT
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
7
Nguyễn Thu Hương
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
8
Lê Thị Thu Nga
TS, Giảng viên chính

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
9
Nguyễn Quang Vũ
TS, Giảng viên chính
Phó Bí thư HC2,Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
10
Trịnh Công Duy
TS,
Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm - ĐHĐN
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
11
Hoàng Nguyên Vũ
TS,

12
Nguyễn Thanh
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
13
PMC Teacher
TS,

14
Phạm Nguyễn Minh Nhựt
TS, Giảng viên chính
Phó Bí thư HC1,Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học
15
Lê Tân
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
16
Hồ Phan Hiếu
TS, Giảng viên
Phó Chánh VP ĐHĐN
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
17
Lý Quỳnh Trân
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
18
Hồ Văn Phi
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
19
Nguyễn Văn Lợi
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
20
Trần Văn Đại
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
21
Nguyễn Sĩ Thìn
TS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn trường
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
22
Nguyễn Hoàng Hải
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
23
Lê Đình Nguyên
ThS, Giảng viên

24
Hà Thị Minh Phương
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
25
Võ Hùng Cường
ThS, Giảng viên
Phó Giám đốc TT.Học liệu & Truyền thông
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
26
Nguyễn Văn Bình
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
27
Trần Đình Sơn
ThS, Giảng viên
Chủ tịch CĐ trường,Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
28
Đinh Thị Mỹ Hạnh
ThS,
Trưởng ban CTSV ĐHĐN
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
29
Nguyễn Anh Tuấn
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Đào tạo, Tổ trưởng Tổ Tin học hóa & chuyển đổi số
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
30
Dương Thị Mai Nga
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
31
Mai Lam
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
32
Lê Thành Công
ThS, Giảng viên


Trích dẫn Google Scholar
33
Nguyễn Thị Thanh Thúy
ThS,

34
Nguyễn Thanh Cẩm
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
35
Võ Văn Lường
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
36
Nguyễn Thanh Tuấn
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
37
Nguyễn Đỗ Công Pháp
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
38
Ngô Lê Quân
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
39
Võ Ngọc Đạt
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
40
Nguyễn Thị Hạnh
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
41
Đặng Thị Kim Ngân
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
42
Lê Thị Thanh Vân
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
43
Lê Viết Trương
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
44
Trần Thị Thúy Ngọc
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
45
Phan Đăng Thiếu Hiệp
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
46
Lê Thị Bích Tra
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
47
Đỗ Công Đức
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
48
Lương Khánh Tý
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
49
Trịnh Thị Ngọc Linh
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
50
Trần Uyên Trang
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
51
Nguyễn Ngọc Huyền Trân
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
52
Trần Thị Hạ Quyên
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
53
Nguyễn Trọng Công Thành
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
54
Phạm Tuấn Anh
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
55
Bạch Thị Thúy Kiều
, Chuyên viên

Liên kết hữu ích