Danh bạ liên lạc Đoàn Thanh niên


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Nguyễn Thị Thu Ngân
ThS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn trường,Giảng viên kiêm nhiệm
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar

Liên kết hữu ích