BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

Hiệu trưởng

Giảng viên cao cấp

TS. Trần Thế Sơn

Phó Hiệu trưởng

Giảng viên chính

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng