Đại học Đà Nẵng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter số 4 năm 2021

 

Nhằm tiếp tục gắn kết, phục vụ cộng đồng; tăng cường hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao uy tín, học hiệu, Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ số 4 năm 2021 (Newsletter No.4 UD-2021).

Kính mời xem Bản tin tại đây. 

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích