Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

28-12-2020 | 282 lượt xem

Hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước đón chào các ngày hội lớn của đất nước, nhằm nhìn nhận lại kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn giai đoạn lâm thời vừa qua, đồng thời đề ra mục tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 – 2022. Được sự đồng ý và chỉ đạo của Đảng ủy, BGH Nhà trường và Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoá I, nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày 26/12/2020.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội, PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Bí thư Đảng uỷ, Quyền Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Lê Đình Quang Phúc - UV BTV Thành đoàn, Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng đã thống nhất cao với những nội dung, chương trình làm việc của Đại hội; Chỉ đạo, định hướng cho công tác Đoàn và PTTN Nhà trường nhiều nội dung quan trọng như đẩy mạnh phong trào học tập, NCKH, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế trong sinh viên; Nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của Nhà trường đối với xã hội; Huy động có hiệu quả mối quan hệ đặc biệt với đối tác hàn Quốc trong việc tổ chức các chương trình hoạt động, nhất là hoạt động tình nguyện quốc tế.

Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp quý vị đại biểu là lãnh đạo Đoàn các trước thành viên của Đại học Đà Nẵng, lãnh đạo Đoàn địa phương cùng lãnh đạo Công đoàn, các Phòng, Khoa, Tổ chức năng trong Nhà trường và hơn 200 Đoàn viên thanh niên đại diện cho gần 3000 Đoàn viên thanh niên nhà trường. Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn lâm thời; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2020- 2022, biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo trình Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn phát triển lên một tầm cao mới. Đại hội cũng đã sáng suốt bầu ra 21 đồng chí vào Ban Chấp hành để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Hưng vinh dự được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn Khoá I, nhiệm kì 2020-2022.

Đại hội kêu gọi Đoàn viên, Thanh niên, Sinh viên toàn trường hãy đoàn kết nhất trí, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, tích cực thực hiện và thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng thế hệ Tuổi trẻ Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn  có tâm trong, trí sáng và hoài bão lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển chung của Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn, của Đoàn Đại học Đà Nẵng và của xã hội trong thời gian đến.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích