Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

| 349 lượt xem

Trong hai ngày 07 và 08 tháng 7 năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Đại hội cũng vinh dự có sự hiện diện của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Chánh văn phòng Đảng uỷ, Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Đại học Đà Nẵng cùng các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở của các Cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

Về phía Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (ĐH CNTT&TT Việt - Hàn) có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cùng với 101 đồng chí là đảng viên của Nhà trường.

(Hình 1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cùng khách mời tham dự Đại hội)

Ngày 03/1/2020, sau khi thành lập Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn theo Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1366-QĐ/ĐU thành lập Đảng bộ Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn và 04 chi bộ trực thuộc. Ngay từ khi thành lập vào ngày 12/03/2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng, Đảng uỷ Trường đã khẩn trương chỉ đạo triển khai song song việc tổ chức đại hội các Chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường cùng với việc tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong tập thể đảng viên, cán bộ viên chức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh Nhà trường vừa mới thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập từ nhiều đơn vị cấu thành, tạo nền móng vững chắc để ổn định, phát triển lâu dài, xứng đáng là một trong 03 trường đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin-Truyền thông hàng đầu Việt Nam, với tham vọng vươn tầm quốc tế và cầu nối hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Huỳnh Công Pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Đà Nẵng, Bí thư Đảng uỷ, quyền Hiệu trưởng Trường cho biết: “Đại hội lần thứ I Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn có ý nghĩa lịch sử và vô cùng quan trọng; sự nghiệp xây dựng và phát triển của nhà Trường đang đứng trước những thời cơ và thử thách lớn đan xen lẫn nhau, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trong Trường đồng tâm nhất trí, đoàn kết một lòng, hoàn thành vượt mức kế hoạch hằng năm và Nghị quyết Đại hội, phấn đấu từng bước xây dựng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn vươn tầm quốc tế và xứng đáng là trường đại học công nghệ hàng đầu của Miền trung - Tây nguyên và cả nước”.

(Hình 2. Đồng chí Huỳnh Công Pháp, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Đại hội)

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không sợ khó khăn thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của Nhà trường, Đại hội kiểm điểm, đánh giá toàn diện những công việc đã làm trong thời gian qua, nghiêm túc kiểm điểm những mặt tồn tại, hạn chế. Đồng thời, thảo luận Báo cáo Chính trị Đại hội, xây dựng phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025 có tính khả thi và hiệu quả cao. Đại hội còn có trách nhiệm lựa chọn để bầu những đảng viên tiêu biểu, xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025, những đồng chí có lập trường vững vàng, kiên định, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, có trình độ, trí tuệ và năng lực tham gia các quyết định của tập thể Ban Chấp hành, có khả năng tổ chức, thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đã quyết nghị.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng thống nhất cao về Báo cáo chính trị của Đảng bộ Nhà trường và bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên của Nhà trường, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đồng thời phát biểu chỉ đạo:

Thứ nhất, sau Đại hội Nhà trường cần thực hiện ngay công tác ổn định tổ chức bộ máy và kiện toàn nhân sự, lựa chọn những người có đầy đủ phẩm chất tài và đức, có sở trường bổ nhiệm vào các vị trí để lãnh đạo Nhà trường trong giai đoạn tới.

Thứ hai, tập trung công tác đào tạo và tuyển sinh, đây là vấn đề sống còn là yếu tố quyết định vào sự phát triển của Nhà trường. Tiếp tục tạo nhiều màu sắc mới, khác biệt mới trong tư vấn tuyển sinh để thu hút người học.

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp hoàn thiện cơ chế đào tạo đặc thù để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng thị trường lao động trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Thứ tư, xây dựng hệ thống quản trị đại học theo hướng hiện đại, hợp tác, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Thứ năm, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tạo ra môi trường làm việc nhân văn, sư phạm, thu hút người tài. Các đồng chí lãnh đạo thật sự cầu thị, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu để giải quyết các yêu cầu chính đáng của cán bộ viên chức. Ngược lại, cán bộ viên chức cũng chia sẻ với lãnh đạo Nhà trường những khó khăn thách thức, chung tay góp sức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Nhà trường.

Thứ sáu, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đức, có tài đảm bảo cơ cấu tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ có tính chất lịch sử 2020 - 2025, để đủ sức lãnh đạo Nhà trường phát triển trong giai đoạn tới với tất cả niềm tin và tâm huyết.

(Hình 3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Đại hội)

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm với tinh thần “Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn thành công tốt đẹp, hướng đến mục tiêu:  trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phục vụ cộng đồng lớn và uy tín của cả nước về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực công nghệ theo mô hình đại học định hướng ứng dụng; trường học thông minh, hiện đại với phương thức quản trị tiên tiến nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hình 4.  Một số hình ảnh tại Đại hội)

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 09 đồng chí đảm bảo đủ tiêu chí, cơ cấu và thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội bỏ phiếu bầu đồng chí Huỳnh Công Pháp tái trúng cử Bí thư Đảng uỷ Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 20 đồng chí đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đại diện Đảng bộ Trường tham gia đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Hình 5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH CNTT&TT nhiệm kỳ 2020 - 2025)

 

Trong khí thế quyết tâm và trách nhiệm cao, sẵn sàng những nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, trong Diễn văn Bế mạc Đại hội, đồng chí Huỳnh Công Pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Đà Nẵng, Bí thư Đảng uỷ, quyền Hiệu Trưởng Nhà trường nêu rõ: Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội tin tưởng và kì vọng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong giữ gìn tư cách, phẩm chất, đạo đức, xứng đáng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Tổ chức Đại hội thành công dù sao cũng mới chỉ là bước đầu trong chặng đường phát triển của Nhà trường 5 năm tới. Điều quan trọng hơn là những việc chúng ta sẽ làm sau Đại hội, phấn đấu vượt qua thách thức, tận dụng những thời cơ, vận hội mới để xây dựng, phát triển Nhà trường trở thành trường đại học công nghệ hàng đầu tại Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước vào năm 2025.

Đại hội Đảng bộ Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử hình thành và phát triển Nhà trường, đây là đại hội đảng bộ đầu tiên, đặt nền móng vững chắc để Đảng bộ Trường với vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện các chủ trương đúng đắn để đưa VKU sớm trở thành một học hiệu vươn tầm quốc tế.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH CNTT&TT lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

1.      Đồng chí Huỳnh Công Pháp                 Bí thư Đảng ủy

2.      Đồng chí Nguyễn Thanh Bình              Phó Bí thư Đảng ủy

3.      Đồng chí Huỳnh Ngọc Thọ                   Ủy viên Ban Thường vụ

4.      Đồng chí  Nguyễn Kim Cường             Ủy viên Ban Chấp hành

5.      Đồng chí  Nguyễn Thị Kim Ngọc        Ủy viên Ban Chấp hành

6.      Đồng chí Nguyễn Văn Phi                    Ủy viên Ban Chấp hành

7.      Đồng chí Trần Thế Sơn                         Ủy viên Ban Chấp hành

8.      Đồng chí Trần Đình Sơn                       Ủy viên Ban Chấp hành

9.      Đồng chí  Lê Hà Như Thảo                  Ủy viên Ban Chấp hành

(Văn phòng Đảng ủy)

Liên kết hữu ích