Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về Trí tuệ nhóm lần thứ 12 ICCCI 2020

| 1062 lượt xem

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn - Đại học Đà Nẵng (VKU) phối hợp với Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Wroclaw, Ba Lan tổ chức Hội thảo quốc tế về Trí tuệ nhóm lần thứ 12 tại TP. Đà Nẵng trong các ngày 30/11/2020 - 03/12/2020.

Hội thảo ICCCI 2020 là một diễn đàn khoa học quốc tế, nơi các nhà nghiên cứu khoa học có cơ hội giao lưu, chia sẻ, trao đổi và thảo luận các ý tưởng, định hướng và kết quả nghiên cứu khoa học mang tính thời sự về lĩnh vực trí tuệ nhóm bao gồm các chủ đề như: xử lý dữ liệu điện toán, kỹ thuật tri thức, web ngữ nghĩa, quyết định nhóm, hệ đa tác tử, tính toán đồng thuận, phân tích mạng xã hội,.. Kỷ yếu hội thảo sẽ được xuất bản trong ấn phẩm "Lecture Notes of Artificial Intelligence" của Nhà xuất bản Springer.

Các mốc thời gian chính như sau:

- Thời hạn gửi bài: 01/6/2020;

- Thời hạn thông báo chấp nhận bài: 01/7/2020;

- Thời hạn gửi bài hoàn thiện (camera-ready): 15/7/2020;

- Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí: 15/7/2020;

- Thời gian hội thảo: 30/11/2020 - 03/12/2020.

Với tư cách là đồng tổ chức Hội thảo ICCCI 2020, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn - Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các giảng viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước tham gia viết bài báo khoa học và trình bày tại hội thảo.

Thông tin chi tiết về hội thảo xem tại:

- Conference flyer: http://vku.udn.vn/ICCCI_2020_Flyer.pdf.

- Conference website: http://iccci.pwr.edu.pl/2020.

Liên kết hữu ích