Thông báo tuyển tình nguyện viên các chốt vào TP Đà Nẵng tháng 3/2020

| 779 lượt xem

Theo thông báo của Thành Đoàn, hiện tại, thành phố đang triển khai các chốt kiểm soát du khách vào thành phố. Vì vậy, Thành Đoàn tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Cụ thể:

Thời gian các ca trực:

Ca 1: từ 06h00 đến 12h00

Ca 2: từ 12h00 đến 18h00

Ca 3: từ 18h00 đến 24h00

Ca 4: từ 24h00 đến 06h00

Các địa điểm trực:

1. Sân bay Đà Nẵng

2. Cửa ô Hòa Phước

3. Cửa ô Hòa Nhơn

4. Đường Trần Đại Nghĩa

5. Đường Trường Sa

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng Ngoại ngữ

- TNV sẽ được khen thưởng của Đoàn các cấp vì tham gia chương trình tình nguyện này.

- Thành Đoàn, Đoàn Đại học Đà Nẵng và Đoàn Trường sẽ vinh danh danh sách Tình nguyện viên tham gia trên báo đài và kênh truyền thông đơn vị mình.

Link đăng ký mới: https://forms.gle/ktoQm4rBsFdUvcR76

Liên kết hữu ích