Thông báo Cuộc thi tìm hiểu về Asean - "Thanh niên Đà Nẵng với ASEAN - Hội nhập và phát triển"

| 1717 lượt xem

CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ ASEAN
Chủ đề: “Thanh niên Đà Nẵng với ASEAN - Hội nhập và phát triển”

1️⃣. NỘI DUNG
Trình bày kiến thức, sự hiểu biết về ASEAN, quá trình hình thành và phát triển của ASEAN, nền văn hóa, bản sắc của các quốc gia thuộc ASEAN; thông điệp muốn gửi gắm đến các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 36.

2️⃣. HÌNH THỨC
- Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng tiếng Anh, trình bày dưới hình thức bài luận không quá 1.000 từ (trình bày trên khổ giấy A4 đứng, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14) hoặc Video clip (sân khấu hóa, phóng sự, tiểu phẩm, phim ngắn, bản tin…) từ 5 – 8 phút.
- Thí sinh dự thi tham gia cá nhân hoặc tham gia theo nhóm.
- Khuyến khích các hình thức sáng tạo, mới mẻ, thể hiện bản sắc của thanh niên, sinh viên Đà Nẵng trong hội nhập và phát triển.

3️⃣. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Toàn thể sinh viên Đại học Đà Nẵng

4️⃣. CÁCH THỨC NỘP BÀI
- Đối với bài dự thi thuộc thể loại bài luận: Thí sinh gửi bài dự thi về: vpdtn.dhdn@gmail.com . Khi gửi nội dung ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, số điện thoại liên hệ.
- Đối với tác phẩm thuộc dạng video, clip: Thí sinh gởi tác phẩm video, clip dự thi về: vpdtn.dhdn@gmail.com. Khi gửi nội dung ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, số điện thoại liên hệ. Video, clip phải rõ nét, âm thanh phải đảm bảo.

5️⃣. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
1. Vòng sơ loại
- Dựa trên các tác phẩm của các thí sinh gởi về, Ban Giám khảo sẽ chọn ra các tác phẩm đạt tiêu chuẩn để vào vòng chung kết.
2. Vòng chung kết
+ Điểm online
Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng trên fanpage của cuộc thi và tính điểm dựa vào số like và lượt share tác phẩm: 1 Like, thả tim = 1 điểm, 1 Share = 2 điểm, yêu cầu không “hack like” và share nhiều lần dưới 1 tài khoản facebook . Nếu Ban tổ chức phát hiện bất cứ tác phẩm nào phạm quy, kết quả bài dự thi sẽ bị hủy.
+ Điểm do Ban Giám khảo cuộc thi chấm
+ Tổng điểm tác phẩm = ( 30% tổng điểm bình chọn + 70% điểm do BGK cuộc thi chấm), tác phẩm có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng
Trong trường hợp có nhiều tác phẩm cùng điểm, Ban Giám khảo sẽ quyết định tác phẩm đạt giải.

6️⃣. THỜI GIAN
1. Thời gian triển khai: từ ngày 04/5 đến ngày 29/5/2020.
2. Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 29/5 đến ngày 08/6/2020.
3. Thời gian công bố kết quả: ngày 22/6/2020.

7️⃣. KHEN THƯỞNG
Ban Tổ chức sẽ khen thưởng cho các tác phẩm dự thi có chất lượng (cá nhân, nhóm) , gồm: 02 nhất, 04 nhì, 06 ba và 10 giải khuyến khích cho các nội dung.

Liên kết hữu ích