Mục tiêu đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh

| 421 lượt xem

Mục tiêu chung

  • Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học, nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức; có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, pháp luật kinh doanh, kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh và tin học, kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử.
  • Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành và xã hội; có thể tham gia vào việc vận hành, quản lý trong các tổ chức ứng dụng TMĐT hoặc độc lập thực hiện các hoạt động TMĐT một cách hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể

  • Vận dụng thành thạo các kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh để phân tích, đánh giá giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành.
  • Tham gia đề xuất, xây dựng và thực hiện các kế hoạch: kinh doanh, marketing, nhân sự, tài chính của doanh nghiệp.
  • Có kiến thức chuyên sâu về Thương mại điện tử.
  • Có thể sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp.
  • Có kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, có khả năng giao tiếp tốt;Tự tin, năng động trong công việc.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích