Ngày đăng : 07-06-2020

Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước

Ngày đăng : 07-06-2020

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học, nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức; có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, pháp luật kinh doanh, kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh và tin học, kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử

Ngày đăng : 07-06-2020

Tên ngành: Quản trị kinh doanh. Chỉ tiêu: 280. Mã ngành: 7340101. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT  • Trang
  • 1

Liên kết hữu ích