Xác nhận nhập học học bạ đợt 1

Đối với thí sinh nộp hồ sơ học bạ trước ngày 31/7/2020 và đã có kết quả trúng tuyển học bạ tra cứu tại http://ts.udn.vn/ketqua
Thời gian xác nhân đến 11/9/2020. Sau thời gian trên thí sinh không xác nhận nhập học sẽ bị hủy kết quả xét tuyển

Xác nhận nhập học tuyển sinh riêng đợt 1

Đối với thí sinh nộp hồ sơ tuyển sinh riêng trước ngày 31/7/2020 đã có kết quả trúng tuyển tra cứu tại đây
Thời gian xác nhân đến 11/9/2020. Sau thời gian trên thí sinh không xác nhận nhập học sẽ bị hủy kết quả xét tuyển

Xác nhận nhập học học bạ đợt 1 (bổ sung)

Đã có kết quả trúng tuyển học bạ tra cứu tại http://ts.udn.vn/ketqua.
Thời gian xác nhân từ 10/9/2020 đến 12/9/2020. Sau thời gian trên thí sinh không xác nhận nhập học sẽ bị hủy kết quả xét tuyển

Xác nhận nhập học tuyển sinh riêng đợt 1 (bổ sung)

Đã có kết quả trúng tuyển tra cứu tại đây
Thời gian xác nhân từ 10/9/2020 đến 12/9/2020. Sau thời gian trên thí sinh không xác nhận nhập học sẽ bị hủy kết quả xét tuyển

Xác nhận nhập học xét điểm THPT

Chưa thể xác nhận vì chưa có kết quả