Ngày đăng : 20-02-2021

Nghiên cứu khoa học 2

Ngày đăng : 05-02-2021

Ngày đăng : 05-02-2021

Ngày đăng : 05-02-2021

Ngày đăng : 05-02-2021

Các định hướng nghiên cứu của Khoa CNTT tập trung vào những nội dung sau: software testing và software testability, speech processing, image processing & computer vision, embedded Systems, processing of natural languages, advanced database & information system, geometric modeling, grid computing và parallel processing. Mục tiêu của khoa là duy trì và phát triển nghiên cứu ở đẳng cấp quốc tế và hợp tác thường xuyên với các cơ sở nghiên cứu ở trong và ngoài nước  • Trang
  • 1

Liên kết hữu ích