Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

| 713 lượt xem

Mã ngành: 7340101

Trình độ đào tạo: Đại học
          + Chỉ tiêu: 240

Hình thức xét tuyển:  4 hình thức {xét điểm THPT 2021; xét học bạ; xét theo phương thức riêng của Trường; xét kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHĐN phối hợp với ĐHQG. TP.HCM tổ chức} và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

+ Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 124 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)           

+ Thời gian đào tạo:  4 năm chia làm 8 kỳ

+ Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

+ Cấu trúc chương trình:

Kiến thức cơ sở: 27,4% lượng kiến thức

Kiến thức cơ sở ngành: 25,8% lượng kiến thức

Kiến thức chuyên ngành:  46,8% lượng kiến thức

+ Định hướng đào tạo

 

Năm
I
Năm
II
Năm
III
Năm
IV
Năm
V
Sau
Đại Học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích