Mục tiêu đào tạo Ngành Công nghệ Thông tin

01-01-1970 | 1179 lượt xem

Mục tiêu chung

  • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ sư, cử nhân có đủ sức khỏe, có kiến thức vững chắc và năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) để nghiên cứu, giảng dạy và làm việc tại các cơ quan, các Viện nghiên cứu và các công ty liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin. Giúp cho sinh viên nhận thức rõ về việc đóng góp cho sự phát triển quốc gia và kinh tế toàn cầu.

Mục tiêu cụ thể

Chương trình kỹ sư (4,5 năm)

Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Thông tin sau khi tốt nghiệp sẽ:

  • Có kiến thức chuyên sâu về Công nghệ Thông tin để phân tích,  thiết kế, xây dựng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng, nghiên cứu và thiết kế, sản xuất sản phẩm CNTT.
  • Có khả năng làm việc và lãnh đạo nhóm.
  • Phát triển kiến thức và kỹ năng cần có cho nghề nghiệp tương lai trong ngành Công nghệ Thông tin. Cung cấp một môi trường chuẩn bị cho sinh viên có nhiều định hướng nghề nghiệp khác nhau và có khả năng tự học suốt cuộc đời.

Chương trình cử nhân (4 năm)

Cử nhân chuyên ngành Công nghệ Thông tin sau khi tốt nghiệp sẽ:

  • Có khả năng phát triển và vận dụng kiến thức khoa học cơ bản, toán học vào thực tiễn của ngành.
  • Có khả năng lập trình thành thạo và nắm bắt nhanh với các ngôn ngữ, công nghệ mới.
  • Hình thành khả năng phân tích, thiết kế, và xây dựng một hệ phần mềm.

Mục tiêu chuyên ngành

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn hiện có các chuyên ngành đào tạo sau:

- Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

- Chuyên ngành IoT-Robotics

- Chuyên ngành An toàn thông tin

- Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

- Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện

- Chuyên ngành Mỹ thuật số

- Chuyên ngành Mạng máy tính

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích