Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

01-01-1970 | 660 lượt xem

Các đính hướng chuyên ngành

- Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

- Chuyên ngành IoT-Robotics

- Chuyên ngành An toàn thông tin

- Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện

- Chuyên ngành Mạng máy tính

Thời gian đào tạo

Thời gian là 4,5 năm, bao gồm 150 tín chỉ

Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí:

- Kỹ sư phần mềm

- Kỹ sư thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động, môi trường web

- Kỹ sư thiết kế các sản phẩm đồ họa, truyền thông đa phương tiện

- Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, quản trị hệ thống

- Nhà phân tích dữ liệu, quản trị dữ liệu, bảo mật thông tin

- Chuyên gia quản lý, điều phối các dự án công nghệ thông tin

- Chuyên gia xây dựng và phát triển các ứng dụng thông minh

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích