Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

| 98 lượt xem

Các chuyên ngành

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

Chuyên ngành IoT-Robotics

Chuyên ngành An toàn thông tin

Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện

Chuyên ngành Mỹ thuật số

Chuyên ngành Mạng máy tính

Thời gian đào tạo

Thời gian là 4,5 năm, bao gồm 152 tín chỉ

Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí:

Kỹ sư phần mềm

Kỹ sư thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động, môi trường web

Kỹ sư thiết kế các sản phẩm đồ họa, truyền thông đa phương tiện

Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, quản trị hệ thống

Nhà phân tích dữ liệu, quản trị dữ liệu, bảo mật thông tin

Chuyên gia quản lý, điều phối các dự án công nghệ thông tin

Chuyên gia xây dựng và phát triển các ứng dụng thông minh

Liên kết hữu ích