Ngày đăng : 07-06-2020

Sau khi tốt nghiệp chương trình ngành Công nghệ Thông tin, các kỹ sư có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin

Ngày đăng : 07-06-2020

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ sư, cử nhân có đủ sức khỏe, có kiến thức vững chắc và năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ngày đăng : 07-06-2020

Tên ngành: Công nghệ thông tin. Chỉ tiêu: 800. Mã ngành: 7480201. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT  • Trang
  • 1

Liên kết hữu ích