Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính. Chỉ tiêu: 120. Mã ngành: 7480108. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty trong và ngoài nước

 Ngày đăng: 23-06-2021

Sau 2 năm sinh, viên có đủ năng lực làm việc như một Chuyên viên thiết kế phần cứng, lập trình nhúng thực thụ, có thể tham gia làm việc bán thời gian hoặc chính thức tại các doanh nghiệp.Sinh viên được trang bị các kiến thức toàn diện và chuyên sâu, các kỹ năng nâng cao của một Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính theo định hướng chuyên ngành lập trình nhúng và thiết kế vi mạch

 Ngày đăng: 23-06-2021

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty trong và ngoài nước

 Ngày đăng: 18-05-2021

Sau khi tốt nghiệp chương trình ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính, các kỹ sư có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực Phần cứng máy tính và Hệ thống nhúng

 Ngày đăng: 18-05-2021

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh): 152 tín chỉ (đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật máy tính). Khung đào tạo và các học phần của ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

 Ngày đăng: 04-05-2021

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh): 150 tín chỉ (đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật máy tính). Khung đào tạo và các học phần của ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Sau khi tốt nghiệp chương trình ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính, các kỹ sư có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực Phần cứng máy tính và Hệ thống nhúng
Liên kết hữu ích