Ngày đăng : 07-06-2020

Sau khi tốt nghiệp chương trình ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính, các kỹ sư có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực Phần cứng máy tính và Hệ thống nhúng

Ngày đăng : 07-06-2020

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty trong và ngoài nước

Ngày đăng : 07-06-2020

Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính. Chỉ tiêu: 120. Mã ngành: 7480108. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT  • Trang
  • 1

Liên kết hữu ích