CITA

Thời hạn nộp bài:

15-04-2021

Thời gian tổ chức:

12-06-2021

THÔNG TIN

CÁC HỘI THẢO TRƯỚC


Thư mời viết bài

Các mốc thời gian:

- Hạn cuối nộp bài (đã gia hạn): 15/4/2021

- Thông báo chấp nhận: 12/5/2021

- Hội thảo: 12-13/6/2021

Thông tin chung

THỜI GIAN NỘP BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA CITA LẦN THỨ 10, NĂM 2021, ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN NGÀY 15/04/2021.

CITA 2021, là hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 10, được tổ chức dưới sự cố vấn và bảo trợ chuyên môn của các nhà khoa học uy tín quốc tế và trong nước như sau:

- GS.TSKH. Ngoc-Thanh Nguyen - IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence; Wroclaw University of Science and Technology, Poland

- GS.TS Dosam Hwang (Department of Computer Engineering, Yeungnam University, Republic of Korea)

- PGS.TS Lê Minh Hòa (Northumbria University, Newcastle, UK)

- GS.TS Nguyễn Thanh Thuỷ - Trường Đại học Công nghệ Hà Nội.

 Tất cả các bài báo được chấp nhận báo cáo tại hội thảo sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu hội thảo CITA, là kỷ yếu có mã ISBN và được xuất bản với sự bảo trợ chuyên môn của Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông). Đặc biệt, các bài báo có chất lượng chuyên môn xuất sắc nhất, thông qua sự đánh giá của Ban chương trình, sẽ được chọn đăng trên số đặc biệt của 02 tạp chí:

* Chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông” (ISSN 1859-3526), Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Tạp chí REV Journal on Electronics and Communications (https://www.rev-jec.org/) của Hội vô tuyến điện tử.

 CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG:

- Thời gian nộp bài báo (đã gia hạn): 15/04/2021

- Thời gian thông báo kết quả: 12/05/2021

- Hoàn thiện bài báo và đăng ký tham dự: 20/05/2021

- Thời gian tổ chức Hội thảo: 

          + 12/06/2021: Workshop “Chuyển đổi số”

          + 13/06/2021: Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2021;

Cả hai sự kiện đều được tổ chức bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng và cộng đồng các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và các nhà khoa học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Kinh tế số tại Miền Trung – Tây Nguyên (FISU Miền Trung – Tây Nguyên).

CITA 2021 MIỄN PHÍ hoàn toàn phí đăng bài và phí tham dự hội nghị.

Các chủ đề chính (không giới hạn)

 • Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
 • Xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên
 • Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin
 • Kinh tế số
 • Mạng và truyền thông
 • Chuyển đổi số và Đô thị thông minh

Chi tiết

Hội thảo CITA2021 sử dụng template bài báo theo định dạng chuẩn của tạp chí Springer LNCS/LNAI style 

Hội thảo CITA2021 sử dụng template bài báo theo định dạng chuẩn của tạp chí Springer LNCS/LNAI link: http://www.springer.com/gp/computer-science/lncs/conference-proceedings-guidelines  

Khi gửi bài các tác giả cần đồng ý với các điều khoản sau:

 1. Bài báo gửi đăng phải là bài viết nguyên thủy, chưa từng gửi đăng/xuất bản trước đó;
 2. Sử dụng template do hội thảo quy định, không: tự thay đổi kiểu font, định dạng, header/footer, tự thêm đánh số trang...;
 3. Ngôn ngữ viết bài: tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
 4. Số trang tối đa là 10

Nộp bài tại: https://easychair.org/conferences/?conf=cita2021

Liên hệ

Email: cita.conf@gmail.com
Tel: +84(0)236.6.552.688
Hotline: +84(0)901.982.982
Website: http://vku.udn.vn/cita2021/

Chuỗi sự kiện khoa học và khởi nghiệp sáng tạo CITA-PISIBAN CHƯƠNG TRÌNH CITA 2021

Ban cố vấn quốc tế

 • GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thành - IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence; Wroclaw University of Science and Technology, Poland.
 • PGS.TS. Le Minh Hoa - Northumbria University, Newcastle, UK.
 • PGS.TS. Dosam Hwang - Department of Computer Engineering, Yeungnam University, Republic of Korea.

Trưởng Ban

 • GS. Nguyễn Thanh Thuỷ - Trường Đại học Công nghệ Hà Nội.

Phó Trưởng ban

 • GS. Trương Bá Thanh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Võ Trung Hùng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.

Thành viên thường trực 

 • PGS. TS. Huỳnh Công Pháp - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.

 

Phụ trách các chủ đề

 • Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo: PGS.TS Lê Anh Phương - TS. Lê Xuân Việt – TS. Phạm Xuân Hậu
 • Xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên: PGS.TS Võ Trung Hùng – PGS.TS Nguyễn Tấn Khôi – TS. Phạm Thị Thu Thúy
 • Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin: PGS.TS Hoàng Quang – TS. Lê Thị Mỹ Hạnh – TS. Huỳnh Ngọc Thọ
 • Kinh tế số: PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh – TS. Lê Thị Minh Đức - TS. Nguyễn Thị Kiều Trang
 • Mạng và truyền thông: PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo – PGS.TS Nguyễn Lê Hùng – TS. Trần Thế Sơn
 • Chuyển đổi số và Đô thị thông minh: TS. Hoàng Bảo Hùng – TS. Lê Thanh Hiếu - TS. Trần Thiện Vũ
 • Ngày hội dành cho Nghiên cứu sinh: PGS.TS Nguyễn Gia Như – TS. Phạm Minh Tuấn – TS. Đặng Thanh Chương

 

Thành viên

 • PGS. TS Đoàn Ngọc Phi Anh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Phạm Việt Bình - Đại học Thái Nguyên
 • PGS. TSKH. Trần Quốc Chiến - Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Tăng Tấn Chiến - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Huân - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 • PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp - Đại học Cần Thơ.
 • PGS. TS. Nguyễn Lê Hùng - Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Phan Huy Khánh - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 • PGS. TS. Nguyễn Phúc Nguyên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Nguyễn Công Phương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Hoàng Quang - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
 • PGS. TS. Lê. Mạnh Thạnh - Đại học Huế.
 • PGS. TS. Hoàng Tùng - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Phan Văn Ca - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh.
 • TS. Trương Ngọc Châu - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Hữu Cường - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Đoàn Gia Dũng - Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Ninh Khánh Duy - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Lê Thị Minh Đức - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.                                     
 • TS. Lâm Tùng Giang - Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng.
 • TS. Hoàng Thị Thanh Hà - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Hoàng Hải - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Lê Thị Mỹ Hạnh - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Đức Hiển - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Hiệp - Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Văn Hiệu - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Phan Học - Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Huỳnh Hữu Hưng - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Trung Kiên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Lê Phước Cửu Long - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Lê Thành Long - Đại học Duy Tân.
 • TS. Lê Văn Minh - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Đinh Thị Đông Phương - Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản.
 • TS. Phạm Anh Phương - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Vũ Anh Quang - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Trần Thế Sơn - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Văn Tảo - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 • TS. Vũ Đức Thái - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 • TS. Trần Thiên Thành - Đại học Quy Nhơn.
 • TS. Hoàng Lê Uyên Thục - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Phạm Minh Tuấn - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Quang Vũ - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.     
 • TS. Trần Thế Vũ - Viện Đào tạo và Nghiên cứu Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Trần Kim Phúc - Đại học Ensait, Pháp.
 • TS. Phạm Minh Tân - IRISA, Đại học Bretagne Sud, Pháp.
 • TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành - Đại học Thủy Lợi Hà Nội.
 • TS. Lâm Hoài Bảo - Đại học Cần Thơ.