Thời gian

Các hoạt động chính

Thực hiện

7h00 – 7h30

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức (BTC)

PHIÊN KHAI MẠC

7h30 – 7h45

  • Tuyên bố lý do

  • Giới thiệu đại biểu

  • Giới thiệu chương trình hội thảo

ThS. Lê Hà Như Thảo

7h45 – 08h00

Diễn văn khai mạc

PGS. TS. Huỳnh Công Pháp, Q. Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn (Trưởng Ban Tổ chức)

Phát biểu của đại diện Ban chương trình CITA 2021

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình

8h00 – 8h30

Phát biểu đề dẫn (Keynote speech)

Chủ đề: Chuyển đổi số

Keynote: GS.TS Nguyễn Thanh Thủy

Chair: PGS.TS Võ Trung Hùng

8h30 – 9h00

Chụp ảnh chung toàn thể hội nghị; Tea break

BTC và các đại biểu

CÁC PHIÊN HỘI THẢO SONG SONG

Phiên 1

Chủ đề: Information Technology and Industry 4.0

Chủ tọa: PGS.TS Võ Trung Hùng; TS. Huỳnh Ngọc Thọ; TS. Nguyễn Quang Vũ

Địa điểm: A101

Thư ký: ThS. Phạm Thị Hồng Hạnh

9h00 - 9h20

Towards a Land Records Administration Model in Vietnam using Blockchain Technology


Ha Thi Thao  

Huynh Cong Phap


9h20 - 9h40

A Study on Hybrid SCM-DRAM Main Memory

Dung Vo Hoang Phuong

Linh Trinh Thi Ngoc

Kieu Bach Thi Thuy

9h40 - 10h00

Automatic attendance using facial recognition

Xuan Thien Bui

Dang Khue Van Nguyen

Xuan Pha Nguyen 

Ha Huy Cuong Nguyen

10h00 - 10h20

BDD in agile testing: An experimental study

Le Thi Bich Tra

10h20 - 10h40

Multilayer perceptron method of Artificial Neural Network in classifying concrete compressive strength

Thi Phuong Trang Pham

10h40 - 11h00

Comparative Analysis of Classification Techniques for Trigger Action in the IoTs Reconfiguration Framework

Tuan Nguyen Anh 

Quan Le Trung


Phiên 2

Chủ đề: Khai phá dữ liệu và học máy

Chủ tọa: TS. Phạm Thị Thu Thúy; TS. Nguyễn Đức Hiển;

Địa điểm: A102

Thư ký: Nguyễn Vũ Uyên

9h00 - 9h20

Nghiên cứu mô hình máy học kết hợp trong dự đoán đoán lỗi phần mềm

Hà Thị Minh Phương

Phan Thị Quỳnh Hương

9h20 - 9h40

Tăng tốc tìm kiếm tài nguyên học tập theo nội dung bằng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn

Trần Thanh Điện

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thái Nghe

Nguyễn Ngọc Tuấn

9h40 - 10h00

Tối ưu mô hình phân lớp dữ liệu dựa trên thuật toán K Nearest Neighbor

Nguyễn Thanh

Trần Đình Sơn

10h00 - 10h20

Một giải pháp cải thiện hiệu quả phân cụm bằng SOM trong phân cụm dữ liệu tài chính

Nguyễn Đức Hiển

10h20 - 10h40

Phát hiện người mắc bệnh Covid-19 dựa trên hình ảnh CT phổi bằng cách sử dụng mô hình học sâu được đào tạo trước

Dieu May Phan 

Tuan Pham


10h40 - 11h00

IoT monitoring stock price forecasting by using machine learning techniques

Thuy-Linh Le 

Ngoc-Hoang Tran


Phiên 3

Chủ đề: Nhận dạng, đa phương tiện và mô phỏng

Chủ tọa: PGS.TS Phan Huy Khánh; TS. Lê Xuân Việt; TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt;

Địa điểm: A103

Thư ký: Lê Thị Bích Thảo

9h00 - 9h20

Giải pháp điểm danh sinh viên bằng nhận dạng gương mặt với đặc trưng Haar-like kết hợp thuật toán Rừng Ngẫu Nhiên

Nguyễn Thanh Hải

Trịnh Thị Tuyết Lan

Trần Bảo Toàn

Phan Kim Yến Nhi

Trần Thanh Điện

Nguyễn Thái Nghe

9h20 - 9h40

Xây dựng hệ thống quản lý ảnh và check in sự kiện bằng nhận diện khuôn mặt

Trương Huỳnh Đức

Hồ Nguyễn Hoàng Vy

Lê Song Toàn

9h40 - 10h00

Điểm danh tự động dựa trên mô hình mạng nơ-ron tích chập xếp tầng đa nhiệm và kỹ thuật Triplet Loss

Lê Thị Thu Nga

Nguyễn Văn Châu

Nguyễn Xuân Pha

10h00 - 10h20

Trợ lý ảo tiếng Việt trong giảng dạy trực tuyến

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Diệp Thanh Hải

Trịnh Ngọc Đức

Ngô Thị Kim Linh

Lê Ngọc Bích

Đào Xuân Quy

10h20 - 10h40

Sử Dụng Tính Phân Cấp Để Giảm Độ Phức Tạp Trong Mô Hình Hóa Hệ Thống Sử Dụng Mạng Petri Màu

Nguyễn Thanh Tuấn

Lê Thành Nhân

Hoàng Thị Thanh Hà

10h40 - 11h00

Ảnh hưởng của công nghệ thực tế ảo đến lựa chọn điểm du lịch, giải pháp tăng cường phát triển du lịch Đà Nẵng hậu Covid-19

Trần Thảo An

Phiên 4

Chủ đề: Công nghệ phần mềm

Chủ tọa: TS. Lê Thanh Hiếu; TS. Phạm Xuân Hậu; TS. Hồ Văn Phi

Địa điểm: A104

Thư ký: TS. Hồ Văn Phi

9h00 - 9h20

Mô hình mạng nơron tích chập phân tách giọng hát từ hỗn hợp âm nhạc

Nguyễn Tấn Phú

Nguyễn Nhị Gia Vinh

Lê Thị Diễm

Lê Minh Lý

9h20 - 9h40

Ứng dụng thuật toán PageRank đánh giá độ ảnh hưởng của người dùng trên mạng xã hội

Đoàn Trung Sơn

Nguyễn Ly Na

9h40 - 10h00

Nghiên cứu các kỹ thuật lựa chọn đặc trưng trong tập dữ liệu

Hà Thị Minh Phương

Phan Thị Quỳnh Hương

10h00 - 10h20

Chuyển trạng thái trong cập nhật phần mềm động sử dụng phương pháp cập nhật tại chỗ

Dương Thị Mai Nga

Huỳnh Ngọc Thọ

10h20 - 10h40

Tối ưu hóa thao tác commit trong SQLite trên bộ nhớ Nand flash

Hồ Văn Phi

Lương Khánh Tý

Nguyễn Phương Tâm

Nguyễn Thị Hạnh

10h40 - 11h00

Kỹ thuật sinh và tra cứu chính xác địa chỉ trên nền tảng bản đồ số Map4D - Ứng dụng trong dự án Mã địa chỉ Bưu chính quốc gia vPostCode

Trịnh Công Duy

Trương Văn Hiệu


Phiên 5

Chủ đề: Kinh tế số

Chủ tọa: GS.TS Trương Bá Thanh; TS. Hoàng Thị Thanh Hà; TS. Lê Thị Minh Đức;

Địa điểm: A105

Thư ký: TS. Lê Thị Minh Đức

9h00 - 9h20

Digital transformation: The evolution trend for Vietnam businesses in technology era

Minh-Dang Thi Thanh

9h20 - 9h40

An Agent-based Approach for Allocation between Buyers and Sellers through a Broker Agent in E-commerce Systems

Le Dien Tuan 

Phan Dang My Phuong


9h40 - 10h00

Mobile wallet adoption – Moderating effect of using experience

Ha Hoang

10h00 - 10h20

The impacts of social influence, perceived risks on consumers’ intention to use mobile payment in Vietnam

Nguyen Thi Khanh My

10h20 - 10h40

How tourism companies could boost electronic word-ofmouth (eWOM) through Facebook strategies

Nguyen Le Loc Tien

10h40 - 11h00

Projected destination brand personality of Danang city on Fanpage Danang Fantasticity

Tran Luong Nguyet 

Nguyen Thi Thu Ngan

Phiên 6

Chủ đề: Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội

Chủ tọa: TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh; TS. Nguyễn Đức Mận; TS. Lê Phước Cửu Long;

Địa điểm: A106

Thư ký: ThS. Lê Hà Như Thảo

9h00 - 9h20

Tác động của digital marketing đến hoạt động của các tổ chức giáo dục tại Việt Nam

Lê Thị Hải Vân

9h20 - 9h40

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ video quảng cáo của người tiêu dùng trên mạng xã hội

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Vũ Thị Tuyết Mai

9h40 - 10h00

Vận dụng lý thuyết hành vi dự định trong việc đề xuất mô hình nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh của khách hàng cá nhân – Trường hợp tại Đà Nẵng

Đào Thị Thu Hường

10h00 - 10h20

Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định viết truyền miệng điện tử - eWOM của khách hàng sau khi mua sắm trực tuyến

Nguyễn Thị Kiều Trang

Vũ Thị Quỳnh Anh

Văn Hùng Trọng

Nguyễn Vũ Như Quỳnh

10h20 - 10h40

Sự Ảnh Hưởng Của Nhận Thức Rủi Ro, Cảm Nhận Giá Trị Và Nhận Thức Thương Hiệu Lên Dự Định Mua Sản Phẩm Xanh

Lê Phước Cửu Long

Lê Hoàng Thảo Nguyên

10h40 - 11h00

Ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận lên chính sách cổ tức ở Việt Nam

Nguyễn Linh Giang

Phiên 7

Chủ đề: Công nghệ mạng và mạng không dây

Chủ tọa: TS. Trần Thế Sơn; TS. Nguyễn Vũ Anh Quang;

Địa điểm: A107

Thư ký: TS. Văn Hùng Trọng

9h00 - 9h20

Interference analysis in cognitive wireless sensor network based smart factory

V.A.Q Nguyen

T.T.V Tran

9h20 - 9h40

Adaptive Multiple Thresholds Base on Canny Edge Detection of an LED Taillight in Vehicular Visible Light Communication Using Image Sensor

Dat Vuong

Van Thanh Le

Anh Phan

Trang Nguyen 

 Trong Hop Do

9h40 - 10h00

Power level in dual microphone system

Quan Trong The 

Nguyen Duc Thien

10h00 - 10h20

An approach for public bike sharing system within a predefined area

My N. Nguyen

Bang Anh Nguyen

Linh D. Phung

Thao Banh Ngoc Thuy

Tam Minh Bui

Hao Anh Vo

Thanh Hai Nguyen

10h20 - 10h40

A dual-microphone speech enhancement-based coherence and speech presence probability

Quan Trong The 

Pham Tuan Anh

10h40 - 11h00Phiên 8

Chủ đề: CNTT& Ứng dụng

Chủ tọa: TS. Nguyễn Thị Lương; TS. Đỗ Sính; TS. Nguyễn Thị Kiều Trang

Địa điểm: A108

Thư ký: ThS. Võ Thị Thanh Ngà

9h00 - 9h20

Ứng dụng mô hình YOLO trong phát hiện súng cầm tay

Đoàn Trung Sơn

Nguyễn Thị Khánh Trâm

9h20 - 9h40

Applying the hybrid model to optimize the construction cost index

Thuy-Linh Le

9h40 - 10h00

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thiết bị nhà thông minh tại Đà Nẵng

Văn Hùng Trọng

Võ Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thị Kiều Trang

Vũ Thị Quỳnh Anh

10h00 - 10h20

Ứng dụng phương pháp bình chọn các mô hình trí tuệ nhân tạo để phân loại hai lớp và đa lớp trong xây dựng

Phạm Thị Phương Trang

10h20 - 10h40

Trò chơi điện tử ứng dụng hóa – Một cách tiếp cận mới để ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

Nguyễn Thanh Hoài

Ngô Hải Quỳnh

Dương Thị Thu Trang


10h40 - 11h00

Chiến Lược Khuyến Nghị Trong Điều Kiện Kinh Doanh Cụ Thể Của Doanh Nghiệp

Nguyễn Sĩ Thìn

Nguyễn Thị Tuyết Vân

11h00-11h20: Bế mạc – Trao giải Best Paper(s)

11h30-13h00: Gala Lunch