CITA

Thời hạn nộp bài:

15-04-2021

Thời gian tổ chức:

12-06-2021

THÔNG TIN

CÁC HỘI THẢO TRƯỚC


Lịch trình hội thảo

15/4/2021
Nộp toàn văn bài báo

12/5/2021
Thông báo chấp nhận

12-13/6/2021
Tổ chức hội thảoBAN CHƯƠNG TRÌNH CITA 2021

Ban cố vấn quốc tế

 • GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thành - IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence; Wroclaw University of Science and Technology, Poland.
 • PGS.TS. Le Minh Hoa - Northumbria University, Newcastle, UK.
 • PGS.TS. Dosam Hwang - Department of Computer Engineering, Yeungnam University, Republic of Korea.

Trưởng Ban

 • GS. Nguyễn Thanh Thuỷ - Trường Đại học Công nghệ Hà Nội.

Phó Trưởng ban

 • GS. Trương Bá Thanh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Võ Trung Hùng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.

Thành viên thường trực 

 • PGS. TS. Huỳnh Công Pháp - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.

 

Phụ trách các chủ đề

 • Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo: PGS.TS Lê Anh Phương - TS. Lê Xuân Việt – TS. Phạm Xuân Hậu
 • Xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên: PGS.TS Võ Trung Hùng – PGS.TS Nguyễn Tấn Khôi – TS. Phạm Thị Thu Thúy
 • Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin: PGS.TS Hoàng Quang – TS. Lê Thị Mỹ Hạnh – TS. Huỳnh Ngọc Thọ
 • Kinh tế số: PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh – TS. Lê Thị Minh Đức - TS. Nguyễn Thị Kiều Trang
 • Mạng và truyền thông: PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo – PGS.TS Nguyễn Lê Hùng – TS. Trần Thế Sơn
 • Chuyển đổi số và Đô thị thông minh: TS. Hoàng Bảo Hùng – TS. Lê Thanh Hiếu - TS. Trần Thiện Vũ
 • Ngày hội dành cho Nghiên cứu sinh: PGS.TS Nguyễn Gia Như – TS. Phạm Minh Tuấn – TS. Đặng Thanh Chương

 

Thành viên

 • PGS. TS Đoàn Ngọc Phi Anh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Phạm Việt Bình - Đại học Thái Nguyên
 • PGS. TSKH. Trần Quốc Chiến - Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Tăng Tấn Chiến - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Huân - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 • PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp - Đại học Cần Thơ.
 • PGS. TS. Nguyễn Lê Hùng - Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Phan Huy Khánh - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 • PGS. TS. Nguyễn Phúc Nguyên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Nguyễn Công Phương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • PGS. TS. Hoàng Quang - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
 • PGS. TS. Lê. Mạnh Thạnh - Đại học Huế.
 • PGS. TS. Hoàng Tùng - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Phan Văn Ca - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh.
 • TS. Trương Ngọc Châu - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Hữu Cường - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Đoàn Gia Dũng - Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Ninh Khánh Duy - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Lê Thị Minh Đức - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.                                     
 • TS. Lâm Tùng Giang - Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng.
 • TS. Hoàng Thị Thanh Hà - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Hoàng Hải - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Lê Thị Mỹ Hạnh - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Đức Hiển - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Hiệp - Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Văn Hiệu - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Phan Học - Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Huỳnh Hữu Hưng - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Trung Kiên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Lê Phước Cửu Long - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Lê Thành Long - Đại học Duy Tân.
 • TS. Lê Văn Minh - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Đinh Thị Đông Phương - Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản.
 • TS. Phạm Anh Phương - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Vũ Anh Quang - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Trần Thế Sơn - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Văn Tảo - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 • TS. Vũ Đức Thái - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 • TS. Trần Thiên Thành - Đại học Quy Nhơn.
 • TS. Hoàng Lê Uyên Thục - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Phạm Minh Tuấn - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Nguyễn Quang Vũ - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.     
 • TS. Trần Thế Vũ - Viện Đào tạo và Nghiên cứu Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng.
 • TS. Trần Kim Phúc - Đại học Ensait, Pháp.
 • TS. Phạm Minh Tân - IRISA, Đại học Bretagne Sud, Pháp.
 • TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành - Đại học Thủy Lợi Hà Nội.
 • TS. Lâm Hoài Bảo - Đại học Cần Thơ.